คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ • อายุระหว่าง 18-25 ปี • สถาณะโสดและไม่มีบุตร • มีความประสงค์ที่จะเข้าคอร์สเรียนภาษาในช่วงที่เป็นออแพร์ •…

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
• อายุระหว่าง 18-25 ปี
• สถาณะโสดและไม่มีบุตร
• มีความประสงค์ที่จะเข้าคอร์สเรียนภาษาในช่วงที่เป็นออแพร์
• มีสุขภาพดี
• มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการในออสเตรียเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ
• ทำงานเพียง 5ชั่วโมง/วัน หรือ 30 ชั่วโมง/อาทิตย์
• ได้รับค่าตอบแทนประมาณ 500-700 สวิสฟรังก์ ต่อเดือน
• ได้วันหยุดอย่างน้อย 1 วัน ต่อสัปดาห์
• ฟรีคอร์สเรียนภาษา
• ฟรีประกันสุขภาพในช่วงที่เข้าโครงการ
• ได้วันหยุดพักร้อน 5 สัปดาห์ต่อปี สำหรับผู้สมัครอายุ 18-20 ปี และ 4 สัปดาห์ สำหรับผู้สมัครอายุ 20 ขึ้นไป
• โอกาสที่จะได้เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสวิสเซอร์แลนด์และฝึกภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศหรืออิตาเลียน
ได้เพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆในโซนยุโรปด้วยวีซ่าเชงเก็น
• ได้รับความช่วยเหลือและคำปรึกษาจากเอเจนซี่ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube