Service

รายละเอียดของบริการ

*การสร้างโปรไฟล์และจดหมายถึงครอบครัว

 • ช่วยเขียนจดหมายถึงครอบครัวโดยใช้ข้อมูลและประสบการณ์ที่แท้จริงของผู้สมัคร
 • สรรหาข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและประสบการณ์เลี้ยงเด็กที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมและประมวลข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับ จากนั้นคัดสรรข้อมูลที่โดดเด่น เป็นประโยชน์และสามารถดึงดูดความสนใจจากครอบครัวอุปถัมภ์ได้
 • เมื่อจดหมายถูกเขียนเสร็จแล้วเราจะติดต่อออแพร์กลับไปเพื่อพูดคุยเรื่องเนื้อหาในจดหมายซึ่งผู้สมัครมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพิ่มข้อมูลในจดหมายได้ตามความต้องการจนกว่าจะพอใจ
 • ผู้สมัครมีสิทธิที่จะใช้โปรไฟล์ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะใช้ในการออนไลน์หาครอบครัวเองหรือใช้กับเอเจนซี่ที่ตนเองอยู่ในสังกัดแล้ว หรือที่กำลังจะสมัคร

*ให้คำแนะนำและช่วยเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์กับครอบครัวอุปถัมภ์

 • วิเคราะห์ลักษณะและความคาดหวังของครอบครัว
 • ประเมินข้อมูลของครอบครัวที่ได้รับจากออแพร์
 • ให้ข้อมูลพร้อมคำแนะนำในเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ อย่างเช่นวิธีการสร้างความประทับใจ วิธีคุยกับครอบครัว การว่างตัว คำศัพท์หรือภาษาที่ควรหรือไม่ควรใช้ และ อื่นๆ
 • เตรียมความพร้อมในเรื่องคำถามที่พบบ่อยและคำถามที่ยาก
 • ให้คำแนะนำในการตอบคำถามที่อ่อนไหว อย่างเช่น เรื่องของการทำงานเกินเวลา เงินชดเชย ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเรียน ค่าประกัน หรือแม้แต่ค่าทำวีซ่า

*บริการออนไลน์โปรไฟล์

 • สร้างอีเมล์ตัวใหม่ให้ออแพร์เพื่อใช้ในการออนไลน์โดยเฉพาะ
 • นำข้อมูลและโปรไฟล์ของออแพร์ไปออนไลน์ในเว็บของเอเจนซี่ต่างๆ ร่วมถึงการติดต่อประสานงานกับเอเจนซี่โดยตรงในต่างประเทศ
 • เป็นตัวแทนออแพร์รับและส่งข้อความ อีเมล์ โดยการล็อกอินล็อกเอาท์บนเว็บไซด์นั้นๆ
 • คอยรายงานความเคลื่อนไหวสถาณะการออนไลน์ให้ออแพร์ทราบทางอีเมล์และทำการแจ้งในกรณีที่มีครอบครัวสนใจติดต่อมา
 • ทำการนัดสัมภาษณ์ระหว่างออแพร์และครอบครัว
 • ทำการประเมินผลหลังจากที่การสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

*ค้นหาครอบครัวอุปถัมภ์* จ่ายหลังแมชแล้ว

 • หลังผ่านกระบวนการสัมภาษณ์และออแพร์ได้รับการคัดเลือกโดยครอบครัวนั้นๆแล้ว ออแพร์จะต้องทำการชำระเงินให้กับทาง Au Pair Alternative ตามวันเวลาที่กำหนด

*ให้ความช่วยเหลือในการขอวีซ่า

 • ให้ข้อมูลและอธิบายขั้นตอนในการขอวีซ่า
 • ให้คำอธิบายในเรื่องของเงื่อนไขในการเป็นออแพร์ในประเทศนั้นๆ ร่วมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยเหลือเรื่องการรวบรวมเอกสาร
 • ช่วยติดต่อประสานงานกับทางครอบครัวและเอเจนซี่ต่างชาติที่ออแพร์ประสานงานด้วย
 • ช่วยติดต่อประสานงานกับทางสถาณทูตและ ต.ม ของแต่ละประเทศ
 • ให้เความช่วยเหลือในการกรอกข้อมูลใบสมัคร
 • เช็คความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการยืนขอวีซ่า

*ภาษาอังกฤษสำหรับออแพร์เน้น พูดและฟัง

ออแพร์อัลเทอเนทีฟขอฉีกรูปแบบการเรียนแบบเดิมๆ โดยเสนอบทเรียนนอกห้องเรียนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จุดประสงค์หลักบทเรียนนอกจากจะให้ความรู้ทั่วไปของภาษาอังกฤษแล้วเรายังช่วยกระตุ้นความกล้าและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆออแพร์อีกด้วย ลักษณะการเรียนจะไม่มีการใช้ภาษาไทยใดๆทั้งนั้น เราจะสร้างบรรยากาศให้เป็นภาษาอังกฤษพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ผู้เรียนใช้คำศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษผิด เราจะช่วยแก้ไขและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษจนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจ อย่างไรก็ตามหากผู้เรียนต้องการเรียนเรื่องไวยกรณ์ด้วยทางเราก็สามารถเตรียมบทเรียนให้ได้เช่นกัน

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube