คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ • อายุระหว่าง 18-27 ปี • สถาณะโสดและไม่มีบุตร • ไม่มีประวัติอาชญากรรม •…

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

• อายุระหว่าง 18-27 ปี
• สถาณะโสดและไม่มีบุตร
• ไม่มีประวัติอาชญากรรม
• มีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันระดับ A1
• จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัทธยมปลาย
• สามารถจ่ายค่าเดินทางได้ด้วยตนเอง
• สุขภาพดี
• สามารถจ่ายค่าคอร์สเรียนภาษาเยอรมันได้ด้วยตนเอง
• มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการในเยอรมันนีเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

• ทำงานอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/วัน หรือ 30 ชั่วโมง/อาทิตย์
• ได้รับค่าตอบแทน 260 ยูโร ต่อเดือน
• ได้วันหยุด 1 วัน ต่อสัปดาห์
• ฟรีประกันสุขภาพในช่วงที่เข้าโครงการ
• ได้วันหยุดพักร้อน 4 สัปดาห์ ต่อระยะเวลา 1 ปี
• ได้ค่าเรียนภาษา 50 ยูโร ต่อเดือน
• โอกาสที่จะได้เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมและฝึกภาษาเยอรมัน ได้เพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆในโซนยุโรปด้วยวีซ่าเชงเก็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube