ขอแสดงความยินดีกับออแแพร์ออย วีซ่าได้รับอนุมัติแล้ว กำหนดการเดินทางเดือนกันยายนนี้ ขอบคุุณที่ไว้วางใจให้ออแพร์อัลเทอเนทิฟดำเนินการเรื่องวีซ่านะคะ ขอบคุณคะ

ขอแสดงความยินดีกับออแแพร์ออย วีซ่าได้รับอนุมัติแล้ว กำหนดการเดินทางเดือนกันยายนนี้ ขอบคุุณที่ไว้วางใจให้ออแพร์อัลเทอเนทิฟดำเนินการเรื่องวีซ่านะคะ ขอบคุณคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *