โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออแพร์ในยุโรป • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 18-30 ปี • ฟรีตั๋วเครื่องบิน • ฟรีประกันภัยและสุขภาพช่วงที่อยู่ในต่างประเทศ •…

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออแพร์ในยุโรป

• ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 18-30 ปี
• ฟรีตั๋วเครื่องบิน
• ฟรีประกันภัยและสุขภาพช่วงที่อยู่ในต่างประเทศ
• ฟรีทุนเรียนภาษาที่3
• พร้อมฟรีอาหารและที่พัก
• โอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวใน26ประเทศ
• โอกาสที่จะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ
• ไม่ต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษา
• มีเพียงประสบการณ์เลี้ยงเด็กและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางเท่านั้น

* ออแพร์อัลเทอร์เนทีฟ ร่วมเปิดโลกกว้างไปกับน้องๆรุ่นใหม่ It’s your chance to see the world!

Contact: 097-323-3300 Email: aupair.alternative@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube