คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ • อายุระหว่าง 18-25 ปี • ไม่มีบุตร • จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมตอนปลาย •…

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
• อายุระหว่าง 18-25 ปี
• ไม่มีบุตร
• จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมตอนปลาย
• ไม่มีประวัติอาชญากรรม
• มีความรู้พื้นฐานของภาษาที่ครอบครัวอุปถัมภ์ใช้
• ไม่เคยได้รับใบอนุญาตการทำงานในประเทศเบลเยียมมาก่อน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ
• ทำงาน 4 ชั่วโมงต่อวันหรือ 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์
• ได้รับค่าตอบแทนจำนวน 450 ยูโรต่อเดือน
• ได้รับวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์
• ฟรีประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
• ฟรีคอร์สเรียนภาษาของท้องถิ่นนั้นๆ (ดัตช์ ฝรั่งเศส หรือ เยอรมัน)
• โอกาสที่จะได้เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมเบลเยียม ได้เพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆในโซนยุโรปด้วยวีซ่าเชงเก็น
• ได้รับความช่วยเหลือและคำปรึกษาจากเอเจนซี่ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube