ให้คำแนะนำและช่วยเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Interview guideline & Preparation)

ให้คำแนะนำและช่วยเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Interview guideline & Preparation)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *