ประเทศเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนกฎออแพร์ให้ผู้สมัครอายุตั้งแต่ 18- 31 ปีสามารถสมัครเข้าโครงการได้นะคะ The netherlands has updated their Au…

ประเทศเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนกฎออแพร์ให้ผู้สมัครอายุตั้งแต่ 18- 31 ปีสามารถสมัครเข้าโครงการได้นะคะ The netherlands has updated their Au Pair regulations allowing applicants age between 18 – 31 to participate in the program. Hurray! #aupairalternative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube