คุณสมบัติของผู้สมัคร • อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ปี • ไม่เคยเป็นออแพร์ในประเทศฟินแลนด์หรือในประเทศอื่นมาก่อน •…

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ปี
• ไม่เคยเป็นออแพร์ในประเทศฟินแลนด์หรือในประเทศอื่นมาก่อน
• มีความสนใจในวัฒนธรรมและภาษาฟินนิชหรือสวีดิช
• ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับครอบครัวอุปถัมภ์
• จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัทธยมศึกษาตอนปลาย
• ไม่มีประวัติอาชญากรรม
• สุขภาพแข็งแรง
• สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองได้

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
• ทำงานเพียง 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
• ได้เงินตอบแทน 280 ยูโรต่อเดือน
• ได้วันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์ในระยะเวลาหนึ่งปี
• ได้ฟรีประกันภัยช่วงที่เข้าร่วมโครงการ
• โอกาสที่จะได้เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมฟินนิช ได้เพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆในโซนยุโรปด้วยวีซ่าเชงเก็น
• ได้รับความช่วยเหลือและคำปรึกษาจากเอเจนซี่ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube