น้องๆคนไหนที่อยากออนไลน์แล้วหาครอบครัวอุปถัมภ์ได้ง่ายๆ พี่ขอแนะนำให้น้องๆเข้ารับการฝึก CPR กับ First Aid คะ เพราะตอนนี้โครงการออแพร์การแข่งขันสูงมากและครอบครัวค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องประสบการณ์และทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องคะ

น้องๆคนไหนที่อยากออนไลน์แล้วหาครอบครัวอุปถัมภ์ได้ง่ายๆ พี่ขอแนะนำให้น้องๆเข้ารับการฝึก CPR กับ First Aid คะ เพราะตอนนี้โครงการออแพร์การแข่งขันสูงมากและครอบครัวค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องประสบการณ์และทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube